previous | next
 
 
 

Vem är den första parasiten för en hyperparasit?
Kan värdinsekten korskryptera sin doftkommunikation?
Men ingen kryptohjärna, inget pingsökande hjärta
beats me. Du, mitt akvarium för stjärnfiske, och jag,
dark vision electronic rakt igenom dig.
 
Who is the first parasite of a hyper-parasite? 
Can a host insect cross-corrupt its scent-communication? 
But no crypto-brain, no ping-seeking heart beats me. 
You, my aquarium for star-fishing, and I, 
a dark vision electronic straight through you.