previous | next
 
 
 

Trematoder bor i snäckor i fuktiga miljöer. De glider
upp i snäckornas antenner där de börjar blinka. På så
vis styr de värddjuret att snigla upp på vasstrån där det
blir en liten ljusshow. En fågel lockas dit och sväljer
snäckan. Och trematoden är nu hemma i sin fågel,
dit den slutligt vill!
Trematodes live inside snails in moist environments. They glide 
up the snails’ antennae and start to blink. That is how they cause
the host animal to climb up a reed where a little light show takes place. 
A bird is drawn to the light and it swallows the snail. 
The trematode has now found its home inside the bird, 
where it wanted to end up!