vorige | volgende
 
 
 

Engels | Nederlands

Starr sting pain scale. Det finns en färg för plötslig
sorg och den är gul och liknar giftet, solen. Ditt
ansikte är mycket annorlunda när du inte ler, när
du negerar skarpt och hålar. Stellära vindvisslor
som visselblåser och det slutar sällan bra för
munnen bakom aldrig ler mer. Men måste ändå nära
stingfärgen och giftet, solen.
Starr sting pain scale. Er bestaat een kleur voor plotseling 
verdriet en die is geel en lijkt op gif, de zon. Je 
gezicht is heel anders als je niet lacht, als 
je scherp negeert en perforeert. Stellair geluid 
dat klokkenluidt en het eindigt zelden goed want 
de mond erachter lacht nooit meer. Maar moet toch nader 
tot de stekende kleur en het gif, de zon.