vorige | volgende
 
 
 

Engels | Nederlands

Nanoblacka hästar, vantasvart nätfiske i Polaris pärla.
En lite hård matt pärla av syntet. Eller Pinctada
margaritifera, avlad i musslor på Tahiti. Lokala
föroreningar ger pärlan färg. Men kärnan i den äkta
pärlan från Bahrain är inte sandkorn. Små hål i
ostronskalet tyder på en parasit. I mjukdelarna inne
i den trögslackande tarmfloran hos svävarhästen.
Längs oceanens sidenvägar där de blanka pärlorna
av motormännens hjälmar yr i samma månljus,
samma skum.
Nanozwarte paarden, vantazwarte netvisserij in de Polaris parel. 
Een kleine, harde, matte parel van acryl. Of Pinctada 
magaritifera, geteeld in de mosselen op Tahiti. Lokale 
onzuiverheden geven de parel zijn kleur. Maar de kern in de echte 
parel van Bahrain is geen zandkorrel. Kleine gaatjes in 
de oesterschelp duiden op een parasiet. In de weke delen 
van de traag verwekende darmflora van het hoverpaard. 
Op de zijderoutes langs de oceaan waar de glanzende parels
op de helm van de motorrijders in hetzelfde maanlicht stuiven, 
hetzelfde schuim.