previous | next
 
 
 

Hon slår tillbaka:
piercingfetto,
grogghagga,
självskadesludder.

Den fostrade kvinnan
höjer aldrig
en hand.
 
 
She strikes back:
piercing fatso,
booze hag,
self-harm slut.

The well-bred woman
never raises
her hand.