previous | next
 
 
 

SPÄCKHUGGAREN –
här hänger hugget
väntande på späck
i många tusen år
av långsamhet
BLUBBER BITER –
here hangs the bite
waiting for blubber
for many thousand years
of slowness