previous | next
 
 
 

ZAAL
Een man of vrouw aanstellen
die ergens voltijds in een zaal

stoelen openvouwt
één stoel voor elk ding dat ik jou niet zeg, voor elke niet-

aanraking. En dan daar heen te kunnen gaan, jij, ik
elk afzonderlijk daar plaats te nemen even maar, misschien

wel binnensmonds de reeds geplaatste stoelenrijen tellend.
Het niet-gebeurde overschouwelijk maken en

bezoekbaar.
HALL
To employ a man or woman
who somewhere full-time in a hall

unfolds chairs
one chair for each thing I don’t say to you, for every non-

touch. And then to be able to go there, you and I,
each separately to sit down there just for a moment, perhaps

counting under our breath the rows of chairs already set out.
Making what didn’t happen visible and

visitable.