vorige | volgende
 
 
 

Engels | Nederlands

Wie ging es noch zu
im schatten im schatten
von diesem jenem baume da wir standen
blicktausch streifen der hände
und dann die lider
gesenkt gefährtenhaft
es raschelt wie von getier
in trockenen halmen am boden
und ist doch bloß
das längst gefallene laub und der verzehrte schatten
der sich krümmt im winterlicht
was soll das stroh beim korn
fragt das herz schon wieder zur unzeit
denn längst ist die krähe schon lauter
als alles rascheln
das wunderliche tier
Hoe ging het er aan toe
in de schaduw in de schaduw
van deze of gene boom daar stonden wij
blikwisseling het schampen van de handen
en dan de oogleden
neergeslagen als bondgenoten
het ritselt als van gedierte
tussen droge halmen bij de grond
het zijn slechts
de allang gevallen bladeren en de verteerde schaduw
die krom trekt in het winterlicht
wat moet het kaf bij het koren
vraagt het hart opnieuw ongelegen
want de kraai is allang luider
dan het hele ritselen
dit wonderlijke dier