previous | next
 
 
 

BEZWERING
Ergens moet een land zijn waar je niet in kringen
hoeft te zitten met een bordje slagroom in je hand.
Een plek waar wie zich ook verveelt, zichzelf niet in zichzelf
herkent, eenvoudig iemand anders worden kan.
Je kiest een geboortedatum, die niet gevierd hoeft
maar er alleen toe doet om te herleiden wat er tien jaar later
in de sterren staat. Niets komt af. Geen kaars wordt uitgeblazen.
INVOCATION
There has to be a country where you’re not required
to sit around in circles holding plates of whipped cream.
A place where the bored, those who do not recognise themselves
in themselves, can just become someone else.
You choose a date of birth, not for celebrating
but only in order to decipher what is written in the stars
a decade from now. Nothing is finished. No candles blown out.