previous | next
 
 
  Video

English | Video

Wat doen we met
Wat doen we met de vrouw die plots haar
armen spreidde. Wilde ze me omhelzen
of wees ze twee richtingen aan_

Wat doen we met de schrijver die zijn
boeken niet uitgaf want ‘zolang de vruchten
niet zijn gevallen, rotten ze niet’_
 
Wat doen we met de man op de brug. Hij
tuurt in de verte en zegt ‘ik kan ervan
meespreken’ _

Met de man die zichzelf met een das heeft
opgeknoopt. Plechtig en deftig. Met respect
voor de dood _
  
Met het verkrachte meisje en de mensen
die zeggen ‘zo mooi is ze toch niet’ _

De vrouw die haar vetrollen toont en
zegt ‘kijk, dit is mijn sloppenwijk’ _
  
De verkoolde brommer en het slapeloze
kind dat plots weer in de living staat _

Wat doen we met de testikels van de kater
die nu rustiger is _

Wat doen we met hen die niets te vertellen
hebben en toch op het feestje zijn _

Wat doen we met de misselijke kleuter.
Hij is echt heel misselijk _

Wat doen we met de vrouw die plots achter
mij staat en zegt ‘je kent mij van ergens
en je mag kiezen van waar’ _
What to do with
What to do with the woman who suddenly
spread her arms. Did she want to hug me
or was she pointing in two directions _

What to do with the writer who hasn’t
published his books because ‘as long as
the fruit’s on the vine it won’t rot’ _

What to do with the man on the bridge. He
peers into the distance and says ‘tell me
about it’ _

With the man who strung himself up with
a tie. Fitting and solemn. Respectful
of death _
   
With the raped girl and the people
who say ‘she’s not even that pretty’ _

The woman who exposes her rolls of fat
and says ‘look, these are my slums’ _  
   
The burnt motorbike and the sleepless child
who’s suddenly reappeared in the living room _
  
What to do with the testicles of the tomcat
that is much calmer now _

What to do with the people with nothing to say
who have come to the party anyway _

What to do with the queasy child.
He really does feel very sick _

What to do with the woman who pops up behind
me and says ‘you know me from somewhere
and you get to say where’ _