previous
 
 
 

de witte fuckende konijnen
de witte fuckende konijnen fucken 
en zij fucken samen het dak plat 
zonder afstandsbediening 
galm galm het is ochtend!
het is ochtend in dit natte land 
dit tandpasta nutella land 
dit natte afgematte veld
er staan drie camping caravans met 
oranje gordijnen een uit zichzelf verschenen 
flard mist trekt zijdelings het oog voorbij

*

er gebeuren vreemde dingen in dit huis 
waar de muren zich niet lijken te willen 
rechten – niet recht willen zijn – 
er slapen mannen in het bed 
meestal valt de deur vanzelf dicht

*

in dit voetlicht zoek ik de witte fuckende
konijnen de leegte staat op draagbaar
een twee drie mars laten we samen
bewegen en niet onnodig wervels kraken
leg beide handen liefdevol rond dit brein
wij gaan huiswaarts
naar het witte fuckende konijn

*

het oude witte fuckende konijn heeft nooit meer gedaan
het fuckte waarna het fuckte waarna het weer verder fuckte
precies dat – het werpt geen geile blikken naar een zwart-wit
gestreepte zomerjurk – het oude witte fuckende konijn fuckt
blind een nageslacht vooruit

*

de ooievaar brengt het kind en zingt
vrolijk tollen bomen door het gras
dit nieuw leven is een fuckkonijn
het fuckt en fuckt en fuckt

*

het witte fuckende konijn fuckt springvallend
terwijl oesters openbreken op het rode bed
hier zou ik kunnen zijn de tong in vurig water
steken of over het volle voetvlak van zijn zolen
laten glijden het bergen van het betere gevoel
een lichaam tot het past

*

de witte fuckende konijnen wonen
onder roestige kerktorens nabij de plaats
‘geen afval dumpen’ zij schuiven in en uit elkaar
vooral daar waar niemand hen vermoedt
sluiten zij hun poten om het zachte witte vel

*

als ik op een ochtend wakker word
dan naast de witte fuckende konijnen in het gras
de langgerekte velden zijn nog kaal – vaal – 
is de ochtend door het raam
the white fucking bunnies
the white fucking bunnies fuck
and they fuck the roof flat
without remote control
chime chime it’s morning!
morning in this wet land
this toothpaste nutella land
this wet wasted field
there are three airstreams with
orange curtains a patch of fog appearing
on its own slips sideways out of view
 
*
 
strange things happen in this house
where the walls seem not to want
to right themselves – to not want to be right –
there are men asleep in the bed
usually the door closes on its own
 
*
 
in this footlight I seek the white fucking
bunnies emptiness is stretched on a gurney
one two three march let’s move
together and crack no vertebrae needlessly
both hands lovingly clutching this brain
we are homeward bound
to the white fucking bunny
 
*
 
the old white fucking bunny is never done
it fucked after which it fucked whereupon it further fucked
precisely that – it casts no horny eye on a black and white
striped summer dress – the old white fucking bunny fucks
blindly into posterity
 
*
 
the stork brings the baby and sings
merrily spinning through the tree grass
this new life is a fuckbunny
it fucks and fucks and fucks
 
*

the white fucking bunny fucks jumpfalling
while cracking oysters on the red bed
I could be here putting the tongue in fiery water
or letting it slide over the broad plane of
his soles mounting the better feeling
a body until it fits
 
*
 
the white fucking bunnies live
under rusty steeples near the ‘no
dumping’ site they slide in and out of each other
especially there unsuspected
clutching at each other’s soft white skin
 
*
 
if I rise one morning
then next to the white fucking bunnies in the grass
the attenuated fields are voided – faded –
is the morning through the window