previous | next
 
 
  Video

English | Video

Ja
Liefde, ja er zit altijd een lichaam aan vast
en dat maakt het en maakt het, maakt het

soms lastig. Maar het geeft niet, we zijn
al zo lang samen dat we ons in elkaar hebben
opgeslagen, niet meer zoek niet weg kunnen raken.

Natuurlijk, voorbodes kruipen onder de huid, dansen
mee als je danst, rennen mee als je rent, hangen

ook op de bank, zitten daar en later gaat Haper
aan de haal met je dromen, teistert een winter
de oude rivier die wil stromen. Maar het

geeft niet en de sfinx die ons het raadsel
opgeeft wie van wie het meest is niks.

om je druk over te maken, we houden elkaar gewoon
bij de hand en waar de weg ophoudt zullen we slapen.
Yes
Love, yes there is always a body involved
which makes it and makes it, makes it

tricky at times. Doesn't matter though, we've been
together for so long we've internalised
each other, can't get lost can't get away any more.

Of course, harbingers are crawling under the skin, dancing
when you dance, running when you run, slouching

on the sofa too, sitting there and later Fail
makes away with your dream, a winter torments
the old river that wants to stream. But it

doesn't matter and the sphinx who asks us
the riddle who whom the most is nothing

to get worked up about, we just take each other
by the hand and where the road ends we'll sleep.