previous | next
 
 
 

Ik neem de hersens de tong en de wangen,
zei eentje, maar het hart gooi ik weg.

Wij zwegen onthutst, liepen de rest
van het lijf na, deelden ons verder niet

mee. Gingen de volgende ochtend de berg op
om voedsel te zoeken, vonden oneetbaar.

Toen hebben we een onschuld geslacht.
We lieten hersens tong en wangen
intact, namen het hart.
I take the brains the tongue and the cheeks,
one said, but I throw away the heart.

We were stunned into silence, went over the rest
of the body, keeping our thoughts to

ourselves. Climbed up the mountain next morning
to look for food, found inedible.

Then we slaughtered innocence.
We left brains tongue and cheeks
intact, took the heart.