en/nl previous | next
 
 
 
in het instituut voor woord en gebaar stonden de machines op achterstand. voorheen
hadden zij in steeds hoger tempo geproduceerd. we misten de veelheid aan
bekentenissen tekens correcties maquettes de nevel boven de stad in oktoberzon.
in the institute for word and gesture the machines had fallen behind. previously they had always produced at a higher and higher tempo. we missed the multiplicity of meanings signs corrections maquettes the mist above town in october sun.