en/nl previous | next
 
 
 
en dat deden we. en lazen dat de mooiste billen ter wereld wonen op het eiland waar de
mensen in bomen leven en verlegen katers zich hun eerste sterven proberen te
herinneren. op dat moment vulden de vitrines zich: weegschalen wiskundige
berekeningen symmetrie van sterren met de vreemdste namen.
and we did and read that the loveliest buttocks in the world reside on the island where the people live in trees and shy tomcats try to remember their first death. at that moment the display cases filled: scales mathematical calculations symmetry of stars with the strangest names.