en/nl vorige | volgende
 
 
 
MADE IN HONDURAS
met hulp van vicks en vim verklaarden we onszelf tot vergezicht. we werden arabisch
een lichtzee ergens in de woestijn die anders bleek en nader toegelicht tulane en uitzicht
op de mississipi. we droegen t-shirts made in honduras. daar herkenden we een stad die
onze lichtgele aanwezigheid voor zijn bewoners verborgen hield. alleen ons parfum
deed nog denken aan flaneren door straten die regels bleken en in een wijk van
bladzijden het boek dat we zo konden opensnijden.
MADE IN HONDURAS
with the aid of vicks and vim we declared ourselves a panorama, we became arab a sea of light somewhere in the desert that turned out to be different and more fully explained tulane and a view of the mississipi. We wore t-shirts made in honduras. there we recognised a city which kept our light-yellow presence hidden from its inhabitants. only our perfume recalled strolling through streets that turned out to be rules and in a district of pages the books we could easily cut open.