previous | next
 
 
 

Den som söker frid ska dra ut pilen.
En knopp betyder ingenting
för den. Då når du ingen frid. Så
är ett liv. Hur mycket du än är fäst
vid det. Eller vid världen.
Those who seek peace should draw the arrow out.
A bud means nothing
to it. Then you will get no peace. Such
is a life. No matter how attached you are
to it. Or to the world.