previous | next
 
 
 

Zoiets als een eigen woestijn:
daaruit bestaat de mens: eenparige
roos, op eenparige voet,
 
uitgeloogd: opdat hij terugtreedt
 
uit de droom in het licht dat hem
behelst; dat zich zonder hem
niet langer laat vallen op de huid
die hij thans aan moet.
Something like a desert of his own:
of this, man is made: uniform
rose, on a uniform footing,
 
leached bare − in order to withdraw
 
from the dream into the light that
comprises him; that without him
will no longer let itself fall
on the skin he now must wear.