previous | next
 
 
 

Alleengelaten weg, die zich verliest
in afstand. Met een hoefijzer of twee
drie, halfhartig geïnteresseerd
in roest − Een mond met alles nog
voor zich wat hem verliest.

Boven aan de trap, naast de echte trap,
ontluikt wat eerst moest verwelkt;

door mij gezien alsof het niet bij mij
heeft gehoord. (Doorboord.) En of een kat
soms mooiere ogen heeft dan een uil.
En of het water zijn vissen wel door-
zwemt tot op de jongste dag.
Road left alone, losing itself
in distance. With two or three
horseshoes, half-heartedly interested
in rust – A mouth with all
it will be lost by still before it.

Up by the steps, beside the real steps,
what first had to wither is budding;

seen by me as if it has not
been by me. (Pierced.) Of course a cat
has more beautiful eyes than an owl.
Of course water swims through
its fish till judgement day.