previous | next
 
 
 

Kerkje van Fransum
Bestaat nog god, kleine sarcofaag
van het geloof, even leeg
als de dorische tempels van Paestum:
hun zuilen een schuilplaats voor andere vogels
dan goden – als ik naar hem vraag?

Kleine mummie van steen
zonder hart, tabernakel,
zonder plaats voor een wijkaars, bescherm je
met jouw lichaam ons landschap
als bodem voor hemel? ik vraag maar.

Stille klankkast voor buiten, voor grutto's
in juni, het loeiende melkvee bij 't hek –
zo gesloten, een avond, ik zit in het gras
tussen jouw zerken, zo ben je het mooist:
dicht, van het uitblijvend antwoord de schrijn.
Fransum chapel
Is god still there, tiny sarcophagus
of faith, as empty
as the Doric temples of Paestum:
their columns a haven for other birds
than gods – if I ask for him?

Little mummy of stone
with no heart, tabernacle
with no place for a candle, do you protect
our landscape with you body
as a bed for heaven? I’m just asking.

Silent sound box for outside, for godwits
in June, the lowing cows by the gate –
closed in on yourself, one evening, I sit in the grass
among your tombs, you’re loveliest thus:
closed, the shrine to the answer not given.