previous | next
 
 
 

HOUTBLOK. GRAFZERK
Ze hebben een timmerwerkplaats op hem botgevierd:
kleren uit en op de spanhaak, handen in de schroefbank
en klap klap de hakguts, de rug met de ruimnaald.
 
Wij konden hem niet bereiken, hij verborg zich
aan de andere zijde van het hout, achter het klinkblok.
 
Wij hebben hem niet horen gillen omdat wij geconcentreerd
de hemel aftuurden en de boomvalk volgden die zich opmaakte
een jonge zwaluw met de spijkers van zijn klauwen
te doorboren.
 
                                    Of wij trokken onze horoscoop
om te leren wanneer we ons moesten wassen
wanneer we de dollars op moesten graven
wanneer we de stukken zeep uit het raam moesten gooien.
 
Hij gold als een tegenstander en het regime
heeft een bewaker geplaatst. Niet dat hij ooit
nog zal bewegen en helemaal niet ontsnappen
maar om ons te verhinderen bewijzen te vinden.
 
Ik weet niet eens in welk land wij zijn
in welk werelddeel, onder welke geheime politie.
 
Er zijn sloppenwijken, vissers, video’s. Er is een paard
van Troje, een oorlogsmarine. Maar zoiets vind je overal.
WOODBLOCK. GRAVESTONE
They have let loose a carpentry workshop on him:
clothes off and on the tenterhook, hands in the vice bench
and chop chop the mortise chisel, his back with the bradawl
 
We could not reach him, he was hiding
on the other side of the wood, behind the riveting stake.
 
We did not hear him scream because we were staring
into the skies in concentration and tracing the hobby falcon
bracing itself to pierce a young swallow with the spikes
of its claws.
 
Or we cast our horoscopes
to learn when we were to wash ourselves
when we were to dig up the dollars
when we were to throw the bars of soap out of the window.
 
He was known as an opponent and the regime
deployed a guard. Not that he would ever
move again and certainly wouldn’t escape
but to prevent us from finding evidence.
 
I do not even know in which country we are
in which part of the world, under which secret police.
 
There are slums, fishermen, videos. There is a Trojan
horse, a wartime navy. But you find those everywhere.