previous | next
 
 
 

METEN & WEGEN
Of het tijd kost Anne Vegter te zijn.
De schotels in de lucht houden, probeer ik.
 
Ik doe natuurlijk maar wat.
Gisteren zei iemand het past of fluit ernaar.
 
Iemand zei genen van belangstelling
woekeren/ denkers willen verspillen!
 
Het kost niet per se tijd maar het hoofd
(denken aan de liggende jaren, een tegen-
 
stelling noemen van verlangen) puilt uit.
Lezers zoeken iemand om in uit te rusten.
HIT & MISS
If it takes time, being Anne Vegter.
Keeping the plates in the air, I venture.                        
 
Of course, it’s hit and miss with me.                                 
Yesterday someone said either it fits or kiss it goodbye.
 
Someone said genes of interest                        
grow rampant / theorists want to waste!
 
It doesn’t necessarily cost time but the brain                                 
(thinking of the prostrate years, calling it an anti-
 
thesis of desire) protrudes.
Readers look for someone to take a breather in.