en/nl previous | next
 
 
 
REPRESENTATIES
Vraag hoe het kon gebeuren dat de zomer in een man verdwaalde, geen weg terug
naar buiten wist en de man ging als rijzend brood, hij lichtte rood en vonkte, viel uit.
 
 
Vraag hoe het kon gebeuren dat de dichter zei doel van de moeder is afschaf´Čüng
van verleiding, maar haar kind stemde de rug van de vader als een gevlekt instrument.
 
 
Vraag hoe het kon gebeuren dat het kind met het boek van de trap viel, als gedane
zaak down aan de voet lag, wie hem uitrolde brak, brak: er stond niet wat hij las.
 
 
Vraag hoe het kon gebeuren dat verlangen wijdte wegnam, haar nasmaak herinnering
en het niet-vanzelfsprekende keek naar “paaldans van een hongerige darm”.
 
 
Vraag hoe het kon gebeuren dat de aarde er was als explosie, als kleurspoeling, breuk,
als emulsie. Als polymeren. Zeg: Aarde als merk.  Aarde              als                merk.
REPRESENTATIONS
Ask how it happened that the summer lost its way in the man, couldn’t find its way out
and the man disappeared like rising dough, he lit up red and sparked, fell off.
 

Ask how it happened that the poet said the ambition of the mother is the abolition
of desire, but her child tuned the back of the father like a speckled instrument.

 
Ask how it happened that the child fell down the stairs holding the book, lay at the bottom
like a what’s done is done, whoever unrolled him cracked, cracked: the book didn’t say that.

 
Ask how it happened that desire curbed width, her aftertaste a memory and
the not so self-evident glimpsing at “a pole dance for hungry intestines.”

 
Ask how it happened the earth existed as an explosion, a colour wash, a breach,
as an emulsion. As polymers. Look: Earth as hallmark. Earth    as      hall             mark.