en/nl previous | next
 
 
 
CHECKPOINT
mijn vader zei dat ik niet moest opvallen tijdens het groeien en ik at zonder gewicht 
zijn vader zei dat de man die zijn land verraadt vergeving verkoopt voor ovens
zijn moeder zei wie zijn opdrachtgevers kent kan een huwelijk sluiten zonder god
mijn moeder zei dat de man die zijn vrouw verraadt een moordenaar wil baren
haar moeder zei dat de roodkapje naar grootmoeder wandelde  om haar wolf te kussen
haar vader zei dat ze niet bang moest zijn omdat daden meer waard zijn dan motieven
mijn vader zei niet om een engel worden partijen gestaakt maar om de dode dieren
 
ik zei dat de voorstelling van de wereld te laat is aangepast dankzij oud gericht
ik zei dat de voorspelling die mij werd als zout geslagen op mijn hoofd ligt
ik zei dat ik in mijn dromen ontsnapte aan deze en geliefd was bij gevangenen
ik zei dat ik naast mijn dromen over rails liep, gegrepen werd je leest het goed
ik zei dat ik niemand aantrof na zo’n ongeluk, niets dat meer weegt dan twee maal niets
CHECKPOINT
my father said I shouldn’t attract attention while growing and I ate without weight
his father said the man that betrays his country flogs forgiveness for ovens
his mother said he who know his patrons can marry without god
my mother said the man who betrays his wife wants to give birth to a murderer
her mother said little red riding hood went to grandmother’s to kiss her wolf
her father said she shouldn’t be afraid because deeds are worth more than motives
my father said it’s not because of an angel that parties split but dead animals
 
I said the presentation of the world was adjusted too late thanks to old decrees
I said the prophecy that came onto me lies like salt beaten on my head
I said in my dreams I escaped this and was loved by detainees
I said I ran on the tracks alongside my dreams, was grabbed that is correct
I said I met no one after such an accident, nothing that weighs more than nothing twice