en/nl previous | next
 
 
 
IN DE WINTER BUITEN WONEN
We misten je pas toen je vertrek niet langer kon worden uitgesteld.
Later in de dag breaking news dat jij kaarsrecht op de achterbank
 
en je weigerde elk commentaar. Bestaat daar een woord voor
of zou een auditie je goed doen: er is studioruimte beschikbaar
 
een piepjonge coach met weetjes. Iedereen is mooi in het licht,
iemand vingert je standpunten en ik kan je bijna aanraken -
 
vandaag is iedereen trouwens goed in alles beangstigend.
Een paard valt op knieën in de sneeuw, zei je zo vinden ze me.
LIVING OUTDOORS IN WINTER
We missed you only when your departure could no longer be delayed.
Later that day breaking news you on the backseat bolt upright
 
refusing point blank to comment. Is there a word for that
or would an audition do you good: studio space is available
 
a squeaky young coach with trivial tips. Everyone is gorgeous in the light,
someone fingers your points of view and I can almost touch you –
 
today by the way everyone excels in everything frightening.
A horse drops to its knees in the snow, you said that’s how they’ll find me.