en/nl previous | next
 
 
 
ALL INCLUSIVE
Wat wil je geven?  Of beter vragen wat het laatste is wat je onthield,
het kon wel eens de moeite waard zijn. Hecht je aan boodschappen?
 
Vandaag kocht ik doodgewone groene rijst. Ik trof een wethouder
in de supermarkt die tegen me zei: hoe snel het organisme zich herstelt!
 
Ook slechte mensen overleven gemakkelijk. Ons gesprek was van christelijke aard,
want overigens zijn we het oneens. Hij eet met kerst bij voorkeur in zijn hoekhuis.
 
Ik heb je liefde genoemd als woord en daad en jij valt van de trap en je hoofd knapt
en het geheugen stroomt uit je oren. Liefste, zwijgen verheft niet steeds.
 
We zullen middelen moeten vinden onze eindigheid te vervullen.
Keer de attracties niet de rug toe. Botsen, zweven, duiken, rollen, hangen
 
en trilling lengt tijd.
ALL INCLUSIVE
What do you want to give? Or better ask what you last remembered,
it could be worth your while. Are you attached to shopping?                
 
Today I bought plain and simple green rice. I met an alderman
in the supermarket who said: how quickly organisms recover!
 
Bad people too can easily survive. Our conversation had a Christian slant,
we disagreed on everything else. At Christmas he prefers to dine in his semi-detached.
 
I called you love in word and deed and you fall down the stairs and crack your head
your memories gush from your ears. Darling, silence does not always enlighten.
 
We shall have to find means and methods to fulfill our finiteness.
Don’t turn your back on the rides. Bumping, gliding, diving, rolling, hanging
 
and vibration lengthens time.