en/nl previous | next
 
 
 
12.15 UUR TOT 13.00 UUR
Er was op deze dag -tijdens de lunchpauzepauze- iemand die wilde weten hoe ik werk,
waar mijn ideeën vandaan komen. Tja zei ik, het probleem van de idee is
 
dat de problemen precies daar beginnen waar ze vandaan komt, neem nu dit gesprek.
Vanonder uit de bladeren klonk een onderdrukt protest  of noem het opgewekt,
 
maar met de handjes voor de mond. Proestlachend zoals een klasje van elfjarigen er even
<niet> aan denken moet wat juf op de wc doet en of je daar iets van zou kunnen zien.
 
Het kan zijn zei ik, dat iets toevallig langs scheert -een ekster-. ‘s Avonds
wist ik terwijl ik uit het raam vloog hoe het juiste antwoord klonk: schel en zuiver.
FROM 12.15 TO 13.00 O’CLOCK
Today there was – during lunch break’s break – someone who wanted to know
how I work, where I get my ideas from. Tch I said, problem with ideas is
 
that problems begin where they got started, take this conversation here.
From underneath the leaves sounded a suppressed protest or call it cheerful,
 
but with hands clasped to the mouth. Splutter-laughing like a class of eleven-year-olds
trying (not) to imagine what Miss does on the loo and if it would be possible to peep.
 
It could be I said, that something skims past (a magpie). Come evening
I knew what the correct answer sounded like, flying from the window: shrill and pure.