previous | next
 
 
 
Video

English | Video

iedere conversatie een quiz
(op de simpele vraag:)
Wie maakt de patronen
in het kokosbrood?
Martin de Vries.

(op de kindervraag:)
Weet jij hoe de eindbaas
van wereld zes eruitziet?
eh...

(op de dagelijkse vraag:)
Hoe gaat het nou?
Goede vraag, maar helaas gaat je dat niks aan, en zie je niet
dat er een minuscuul microfoontje op mijn wang zit geplakt?


(op de moeilijke vraag:)
Welke gemoedstoestanden bedoel je precies
en waar houden ze zich doorgaans schuil?
Kom ik op terug, en trouwens volgens mij ben ik niet de persoon
en ook ben ik bang dat - kun je dit even kort in een mailtje zetten? 


(op de pijnlijke vraag:)
Hoe bewijst een man als jij 
dat hij leeft, lééft en bestaat?
Mijn burgerservicenummer op mijn levensverzekeringspolis, mijn hand
op de kont van m'n wijf plus de nachtkus op het voorhoofd van m'n zoon.


en

(op de kunstzinnige vraag:)
is een onderzeeër 
ook een duikboot?
Maar natuurlijk!

(APPLAUS)
EVERY CONVERSATION A QUIZ
(to a simple question:)
Who makes the patterns
in the coconut slices?
Martin de Vries.

(to the children’s question:)
Do you know what the big cheese
of world six looks like?
err . . .

(to the everyday question:)
How’s it going then?
Good question, but I’m sorry, that’s none of your business, and can’t
you see there’s a minuscule microphone stuck to my cheek?


(to the difficult question:)
Which states of mind do you mean exactly
and where do they usually hide out?
I will come back to that, and by the way I don’t think I am the person
and also I am afraid that – could you put all this into a short e-mail?


(to the painful question:)
How does a man like you
give proof he is alive, alive and kicking?
My social security number on my life insurance policy, my hand
on my little woman’s arse plus the goodnight kiss on my son’s forehead.


and

(to the artistic question:)
Is a submarine
also a pigboat?
But of course!

(APPLAUSE)