previous | next
 
 
 

VERKLARING
Ik was er niet bij die nacht. En als ik erbij was dan wist ik dat niet.
Dat er werd gedronken, je hoort wel eens wat, dat ze
verkeerde dingen deden heb ik nu pas begrepen.
 
Ik had geen idee wat er speelde, trouwens iedereen die ik
daar zag heeft me erbuiten gelaten vanwege
dat ik er niet was. Niet tijdens die nacht.
 
Wat die vrouw betreft zou ik het niet precies weten. Ik heb haar
nooit gekend en als ik haar kende dan zou ik niet vaak
aan haar hebben gedacht want de vrouwen
van vrienden vergeet je.
 
En ook je vrienden vergeet je, die mannen heb ik bijvoorbeeld
niet eerder gezien en omdat ik niet weet wie het zijn,
weet ik niet waar ze waren die nacht.
 
Maar dingen gebeuren nou eenmaal bij jou en bij mij,
bij volslagen onbekenden, dingen gebeuren
in huizen waar je nooit bent geweest.
 
Misschien was het een plantenbak. Die plantenbak viel
horizontaal op haar gezicht en tamelijk hard en
misschien wel verschillende keren maar
ze zeggen zoveel, het was een
opmerkelijk donkere nacht.
 
Ik weet nog dat ik thuis waar ik dus was
vanuit mijn bed naar buiten keek
en dacht zulk diep zwart
zie je maar zelden.
STATEMENT
I wasn’t there that night. And if I was, I didn’t know that.
That they were drinking, you hear things sometimes,
it’s only now I realise they did something wrong.
 
I had no idea what was going on, anyway everyone
I saw there left me out of it because
I wasn’t there. Not that night.
 
As far as that woman goes, I wouldn’t know. I never
knew her and if I’d known her I wouldn’t have
thought about her much because if a woman’s
a friend’s, forget her.
 
You forget your friends too, those men, for instance. I’ve never seen
them before and because I don’t know who they are,
I don’t know where they were that night.
 
But things just happen at your place and mine,
in the homes of complete strangers, things
happen in places you’ve never been.
 
Maybe it was a planter box. That planter box fell
horizontally on her face and fairly hard and
maybe a couple of times perhaps but
people talk so much, it was a
remarkably dark night.
 
I remember looking out from my bed
at home where I was and thinking
it’s not often you see
such a deep black.