previous
 
 
 

Ceann bliana
Cóirím mo chuimhne chun dulta dhi ’on chré,
Fillim spíosraí san eisléine léi agus airgead cúrsach;
Tá sneachta fós ar ithir na cille,
Sinim le hais an choirp ar mo leabaidh.
ONE YEAR AFTER
I arrange my memory in readiness for the grave,
Put spices in her shroud and silver coins;
The snow is still on the cemetery ridge;
I lie down beside the body on my bed.