previous | next
 
 
 

Ik ben de heer van de rand
ik beheer deze rand deze rand is mij heilig niets gaat er over
ik bewaak haar correctheid haar stilte
onregelmatigheden neem ik waar en rapporteer aan
de hoogste instantie
ik zorg voor deze rand zij is mij alles
ik herstel waar zij duikelt of kruimelt ik voeg toe, veeg aan
ik werk hard aan deze rand
ik doe niets anders deze rand
I am the lord of the edge
I control this edge this edge is sacred to me nothing goes over it
I guard its correctness its silence
irregularities I observe and report to
the highest authority
I take care of this edge it is everything to me
I repair where it tumbles or crumbles I add to, sweep up
I work hard on this edge
I do nothing else this edge