previous | next
 
 
 

EEN NIEUWE OORLOG EEN NIEUW GELUID
Het bewijsvlak van het werkelijke janken
gezien vanop veilige afstand
 
moet melancholisch zijn
 
volgens Boek Vier
over het ware van het veelvuldige
 
een afgrijselijk lawaai op de achtergrond
een sardonisch muziekje
 
de platonische procedure zal ons
naar het verloren paradijs voeren
 
en eeuwig breken we water bij het roeien
staccato
 
in de Styx
de haat of de afschuw
 
een nieuw herinneringsprogramma.
A NEW WAR A NEW SOUND
The evidence for real weeping
seen at a safe distance

must be melancholy

according to Book Four                                 
about the truth of the multiple

a ghastly noise in the background
a sardonic little tune

the platonic procedure will lead us
to our lost paradise

and we’re forever breaking water while rowing
staccato

in the Styx
hate or horror

a new program for remembering.