previous | next
 
 
 

TROJE
Het veelvuldige geeft ons
een dak voor de nacht voor het geheel van alles
 
beweerde het virus
tijd vliegt en ruimte breidt zich uit
 
ettelijke eeuwigheden
 
en zo is het
enkel
en nergens
 
onderscheidbaar
 
de weggesneden longen
het door water vervangen bloed
 
het exacte ogenblik waarop
de krijgsgevangene zich
 
overgeeft.
TROY
The manifold gives us
a roof for the night for everything whatever

alleged the virus
time flies and space expands

for more than one eternity

and so it is
single
and distinguishable

nowhere

the excised lungs
the blood replaced by water

the precise moment when
the prisoner of war

surrenders.