previous | next
 
 
 

U svom prekidu i svojoj pjesmi
nađoh ovo: Više se ne da zaboraviti
da se radi o refleksu pisanja o pitanju
i odgovoru oko refleksa pitanja.
In my hiatus and in my poem
I have found this: One should not forget
it’s all about the reaction to writing about the question
and about the answer to the reaction in question.