previous | next
 
 
 

Benevelde brieven
Het geblaf van honden
weerklinkt tussen de houten huizen
in het gebergte

brieven slingeren in zwaar beladen vrachtwagens
over de wegen

in de bittere geur van het lange lijden
groeide je schoonheid

we verwachten je vroeg in de middag

de stilte in de nacht
is een voortzetting van de dagelijkse muziek.
Misty letters
The barking of dogs
echoes between the wooden houses
in the highlands

letters lurch in heavily laden vans
over the roads

in the bitter scent of long suffering
your beauty grew

we expect you early afternoon

nighttime silence
is a continuation of daily music.