previous | next
 
 
 

Uit de nieuwe wereld
De kamerschermenkoopman zit op een mat
voor een verschuifbare wand
en kijkt naar zijn verzameling waaiers

de jongeman in zijn nauwsluitende kaneelbronzen frak
met zijn kuitbroek in zijn kaplaarzen
heeft van de diligence zijn nicht opgehaald

de olielamp verdringt de kaars
het elektrische licht verdringt de olielamp

de koffie staat op, voor als vader straks thuiskomt
moeder neuriet in de keuken
een frase uit de negende symfonie van Dvorák

nu moet je vragen: waar is mijn leesbril?
of: waar is de afstandsbediening?
From the new world
The folding screen salesman is sitting on a mat
in front of a movable partition
looking at his collection of fans

the young man in his close-fitting cinnamon-bronze tail-coat
with his knee-breeches in his top-boots
has fetched his niece from the stage-coach

the oil-lamp replaces the candle
the electric light replaces the oil-lamp

the coffee is on for when father soon returns home
mother hums in the kitchen
a phrase from Dvořák’s Ninth Symphony

now you are to ask: where are my reading glasses?
or: where is the remote control?