previous | next
 
 
 

Oud vergaderzaaltje
Op de aaneengeschoven tafels
staat een dienblad met kopjes

een glazen kom met pakjes melkpoeder
een glazen kom met pakjes suiker
en een doos met theezakjes

thermoskannen, kasten uit een ver verleden
een in onbruik rakende flap-over als

een schildersezel in het zuiden van Frankrijk
waar de lucht trilt van de warmte
zodat de cipressen lijken op gefilmde cipressen

leeg, golvend landschap met stenen muurtjes
en verlaten landhuizen

musea met oude suppoosten op klapstoelen en
succesvolle directeuren die
langslopen terwijl ze naar de schilderijen kijken

auto’s op parkeerterreinen
schoolbussen met schoolkinderen.
Old meeting room
On the pushed-together tables
stands a tray with cups

a glass bowl with sachets of milk-powder
a glass bowl with sachets of sugar
and a packet of tea-bags

thermos flasks, cabinets from a distant past
a flap-over fallen into disuse like

an easel in the south of France
where the air shimmers with the heat
so that the cypresses look like filmed cypresses

an empty, undulating landscape with stone walls
and desolate country cottages

museums with old attendants on folding chairs and
successful directors who
walk past while looking at the paintings

cars in car parks
school buses with schoolchildren.