previous | next
 
 
 

PIANISSIMO TRÈS DOUX ET TRÈS EXPRESSIF
Vlammen woeden rond een toren.
Een zwarte engel met een koffer springt
uit een raam van de 37e verdieping. Wat neemt hij mee?

Ik speel rêverie op de piano. pp très doux et très
expressif. Maar hoe dat moet.
Ik draai het geluid van de televisie weg.

De zwarte engel springt nog eens dood
en ik zoek een reden om te leven die ik werkelijk geloof.
Maar jij zou het ook zien als je mijn ogen sloot:
Het is donker in mijn hoofd.

Er zakt hier een toren in elkaar
en alles is zacht en expressief
als een van een vingertop
geblazen wimperhaar.
PIANISSIMO TRÈS DOUX ET TRÈS EXPRESSIF
Flames are raging round a tower.
A black angel with a suitcase jumps
from a window on the 37th floor. What’s he taking with him?

I play Rêverie on the piano. pp très doux et très
expressif
. But how am I supposed to.
I turn off the sound on the telly.

The black angel jumps to his death once again
and I need a reason to live I really believe in.
But you’d see it too if you were to close my eyes:
it is dark inside my mind.

There is a tower collapsing here
and everything is gentle and expressive
as an eyelash blown from a fingertip.