previous | next
 
 
 

In het restaurant
Jonge vrouw met gouden hoofddoek
vreemde zwarte zwaan zelden waargenomen
in de bijt van dit restaurant

net als ik zit ze nijver te schrijven
tussen de gerechten door
het lijkt wel een wedstrijd

ik durf haar niet aan te spreken
vroeger van verlegenheid
nu van ouderdom

als ze opkijkt kijk ik neer
en opeens wat een timing! is ze weg
en ben ik alleen met een luchtspiegeling
In the restaurant
Young woman with a gold headscarf
strange black swan rarely spotted
in the ice-hole of this restaurant

like me she’s writing zealously
in the intervals between courses
it feels like a competition

I don’t dare speak to her
once it would have been out of shyness
now it’s my age

when she looks up I look down
and suddenly – that’s timing! – she’s gone
and I’m alone with a mirage