previous | next
 
 
 

Sretne ulice I
Rodericku
pokaži mi sretne ulice
svoja plava
široka bedra
bolnicu u čijem ćemo želucu voljeti
kada budeš debeljuškasti sonet
tamo ćemo razbijati čitljive ampule vremena
i njegovim glazbenim sirupom
dražiti udove umorne od kemije i
sodomije

sestro, budan sam i gledam
kako mi iz nosa
danima
svuda po modroj prašini
prosutoj uokolo tvoje postelje
kaplje bezbojna, usijana živa:

ja sam tvoj provaljeni makro
sestro
ja sam prodao tvoje rublje
uspaljenim voajerima u
nepreglednom setu
kabina peep-showa na golgoti
ja sam

u prvim danima rata
kada su ti usta bila vlažan
zadimljeni kupe
pritisnuo dugme na dovratak sumraka
od

koraka
ultramarina i
izloga

čije utrobe
dogorijevaju cijelu noć
Happy streets I
for Roderick
show me happy streets
your blue
wide thighs
a hospital to make love in its stomach
when you turn into a plump sonnet
there we’ll break legible ampullae of time
and with its musical syrup incite
limbs that are tired of chemistry
and sodomy

sister, I’m awake and watch
colorless, white-hot mercury
drip for days
from my nose
all over the azure dust
strewn around your bed

I am your snitched-on pimp
sister
I sold your undies
to horny voyeurs
in the endless set
of peep-show cabins on the calvary
I pressed

into those early days of war
when your mouth was a wet
smoke-filled compartment
the button on the sunset doorpost
of

steps
ultramarine and
shop windows

whose entrails
burn down all night long