previous | next
 
 
 

SKLEPY ZOOLOGICZNE
Sklepy zoologiczne. Obóz internowanych
z mojego dzieciństwa.

Świnki morskie. Papugi. Kanarki.
Chorowity zapach niewoli.
Trociny wydarzeń.

W domu wypluwałam depresję.
Kotka Antygona nie pokazała się więcej.
Łapki na myszy spod Verdun
i potem ciąg dalszy aż do Auschwitz.

Nie wiedziałam czym się to skończy
kiedy zgłaszałam się do życia.
Na ochotnika.
PET SHOPS
Pet shops.
The internment camp
from my childhood.

Guinea pigs. Parrots. Canaries.
The sickly scent of captivity.
Sawdust of events.

At home I spat out depression.
Antigone the cat didn’t show up any more.
A mousetrap from Verdun
and then all the way to Auschwitz.

I didn’t know how it would end
when I signed up for life.
A volunteer.