vorige | volgende
 
 
 

HET MEESTERWERK: LICHTROSE MAAN, VOL
Voor het eerst sinds jaren hangt de maan
weer als een vrucht in de lucht

waar was men al die tijd
en wat deed men elders en beter

deze nacht de kunst ontaarden
en liggen op grond is voldoende

dus als een blinde met één dove hand
aan het hongerig uitgevierd zintuig

verslindt men de krekels de nachtwind de wereld, dit
is niet te verzinnen, geen zin, alles

zit fit in zijn schil onder de lichtrose maan, vol
ledig volmaakte oneetbare perzik −
The Masterpiece: Light Pink Moon, Full
For the first time in years the moon’s hung
again like a fruit in the air

where was one all that while
and what did one do elsewhere and better

this night to etherealize art
and lie on ground is sufficient

thus as if blind with one deaf hand
on the hungrily paid-out senses

one devours the crickets the night wind the world, this
can’t be fancied, no notion, all’s

fit in its skin beneath the light rose moon, full
formed absolute inedible peach –