vorige | volgende
 
 
 

Nederlands | Engels

– Хочешь, расстанемся весело,
хочешь, немного поплачь. –
Чисто мужская профессия
одна на свете – палач.
Всё ли как следует сделано:
вынесен ли приговор,
мягко ли плаха постелена,
звонко ль заточен топор?
"Wil je dat ik je vrolijk verlaat,
of heb je liever gehuil?"
Als er één mannenberoep bestaat
dan is het dat van een beul.
Is alles wel naar behoorlijkheid:
wordt er een vonnis geveld,
ligt er al stro op ’t schavot gespreid,
hoe is ’t met slijpen gesteld?