previous | next
 
 
 

GIACOMETTI HAVDE VÆRET MED
Alting har sin grænse, siger man.
Jeg står hver dag ved en ny
og kommer dermed til at tænke
på uendeligheden, dette
verdens mærkeligste ord
fordi kun sproget fatter det
i sproget selv, så nok en grænse
hermed er sat.
Den er tydelig, om end
som sin baggrund, farveløs
som sorgen
der har fortæret alle farver
så deres fravær
træder desto tydeligere frem.
Dette billede kan derfor hedde
‘Den blå ørken’ og få plads
på bagsiden af sig selv
i det næste rum
så meningen med disse ord
bliver sand.
Er alt så kommet med?
Som det går, medbringer jeg
nu kun mine lommers indhold.
Så måske kan det, der mangler
kun være en statue
af mig selv.
Den skal være ufatteligt høj
og af jern, i anden person ental.
IF GIACOMETTI HAD BEEN ALONG
Everything has its limit, people say.
Each day I stand at a new one
and so come to think
about infinity, this
world’s strangest word
because only language contains it
within language itself, so then
a limit is thereby set.
It is clear, though
like its background colorless
like grief
that has consumed all colors
so their absence
stands out all the clearer.
The picture can be called
The Blue Desert and placed
on the other side of itself
in the next room
so with these words meaning
becomes sand.
Has everything come along?
Like it I bring only
the contents of my pockets.
So perhaps what is missing
could be a statue
of myself.
It would be incredibly tall
and made of iron, in the second person singular.