previous | next
 
 
 

Uithuwelijken
ontsnapt aan de geluidshinder van het op één na kleinste vliegveld
trekt ook dit buitenland een scherpe suikerrand
rond het gorgelzingend klaarstomen
van onze cappuccino

we landden reeds

we landen steeds toch vlieg ik

automatisch (met elke nieuwe indruk) dit lapje grond overschrijvend
koloniseren
inpalmen

elk markant stukje gastland met nestgeur opwaarderen

om het terloops
als een zeldzame postzegel
als een illegale film
als zo'n misdadig groot en traag bestand

via mijn snelle AirPort binnen te halen, te annexeren

•     de nieuwste versie van de Dom van Keulen
•     een mix van gorgelzang en minaret
•     één van die stille gewijde plaatsen tussen doop en dood

zo loop je binnen

inheems of uitheems: cultiveer je accent! en

we lopen binnen

druk importerend
druk exporterend

volgen we met spanning het verspringen van het lichtende balkje in onze display

legitimeren de geheime liefde
klikken op save
legaliseren

poëzie is dope
MARRY OFF
released from the noise disturbance of this second smallest airport
this foreign soil also draws a sharp sugar rim
round the gargle-singing steam cramming
of our cappuccino

we land already

we land steadily yet I fly

automatic (with every new impression) this piece of land overwriting
colonize
win over

upgrade each striking part of the host country with familiar scents

to casually
like a rare stamp
like an illegal film
like a criminally big and slow file

download it via my fast AirPort, to annex

•     the most recent version of Cologne Cathedral
•     a mixture of gargle-song and minaret
•     one of the still sacred spots between baptism and death

that is how you enter

native or non-native: cultivate your accent! and

we have arrived

importing activity
exporting activity

excitedly we follow the luminous leaping line on our screen

legitimise the secret love
click on save
legalize

poetry is dope