previous | next
 
 
 

de man met een liefde voor dieren wil geschiedenis schrijven
de moeder (van ver) met het verse verdriet doet van niet
“opdat ervaringen beklijven”

de diepe gedachten je enkels weer helen je
bloedmooie ik met een groot publiek delen

de wreefbandjes knellen

kraai          ze kan niet eens schrijven
hond
haan          wat wil hij haar nu

dit heden delen o heden
met de pen
fijnschrijver
met je marker een memo je brandende parker

me zoet in je roes en dan inlijven
met echte schoenen
(krokodil of python)

serieus geschiedenis schrijven

me zoet in zo’n roes (een vracht gitzwarte krullen) doen opgaan tot pracht tot praal van je kathedraal opgetrokken uit de driftige halen het pieken én dalen van een karakteristiek jaloersmakende handschrift goed en wel op drift lekker dier was ik glad als een aal noteer gerust maar een hengst hier
the man with a love of animals wants to write history
the mother (from far) with her raw sorrow does not
“lest experiences stick”

the deep thoughts heal your ankles again
share your dazzling self with a wide audience

the shoe straps pinch

crow          she cannot even write
dog
cock          what now does he want for her

share this present o present
with the pen
fine liner
with your marker a memo your burning parker

me sweet in your glow and then encapsulate
with real shoes
(crocodile or python)

write serious history

me sweet in such a glow (cargo of jet-black curls) swallowed up to the splendour to the glory of your cathedral raised from the hot-tempered strokes the peaks and troughs of characteristic envy-inducing handwriting thoroughly adrift charming creature was I slippery as an eel feel free to note down here just a stud