previous | next
 
 
 

OCZYWIŚCIE
nie opowie ci całego życia
w trzy godziny ani w trzy dni, nawet
gdyby bardzo chciał
pokazać, że cię lubi

i ma do ciebie zaufanie. Po prostu
nie ma na to sposobu, bo
kto powiedział, że sympatia
musi się wspierać wiedzą szczegółową.

Nikt, oczywiście. Pewnie dlatego można
się nie spieszyć i można sobie pozwolić
na milczenie, na słowa

tylko wtedy, kiedy się ma ochotę.
A teraz spróbuj mu zaufać pod tę nieobecność
słów i zdań i opowiadań.
Of Course
he won’t tell you his whole life
in three hours or in three days, even
if he really wanted
to show you that he likes you

and trusts you. There’s just
no way to do it, because
whoever said sympathy
has to be sustained by detailed knowledge.

No one, of course. Perhaps that’s why one can
not hurry, and permit oneself
silence, and words

only when one wants.
And now try to trust him in this absence
of words and sentences and stories.