previous | next
 
 
 

PĘD POWIETRZA
O, dni! Te były najbardziej nieuległe,
z początku płynne, później rozedrgane,
nijak nie były w stanie dojrzeć, dojść do siebie,
nawet w nocy.

Kontynenty jak gdyby nigdy nic
przesuwały się pod powiekami
jak pyłki w słońcu.

I tylko nie wiadomo było, co dni wiąże,
ponieważ ptaki
bez przerwy poruszały się w powietrzu, liście
przenikał wiatr, a oddech był za słaby.
Rush of Air
O days! those were the most unyielding,
fluid at first, then quivering
there was no way for them to ripen, come to themselves
even at night.

Continents as if nothing ever happened
shifting beneath the eyelids
like dust in sunlight.

And it wasn’t clear what links the days
because the birds
were moving always in the air, the wind
permeated the leaves, and the breath was too weak.