previous | next
 
 
 

WAT DIE STERRE SÊ
(fragment)
die sterre vat jou hart
want die sterre is vir jou nie bietjie honger nie!
die sterre verruil jou hart vir ’n ster se hart
die sterre vat jou hart en voer jou ’n ster se hart
dan word jy nooit weer honger nie

want die sterre sê: ‘Tsau! Tsau!’
en die boesmans sê die sterre vervloek die springbok se oë
die sterre sê: ‘Tsau!’ hulle sê: ‘Tsau! Tsau!’
hulle vloek die springbok se oë
ek het groot geword luisterend na die sterre
die sterre sê: ‘Tsau! Tsau!’

dis altyd somer wanneer jy die sterre hoor Tsau-sê
WHAT THE STARS SAY
(fragment)
the stars take your heart
because the stars aren’t the least bit hungry for you!
the stars exchange your heart for the heart of a star
the stars take your heart and feed you the heart of a star
then you’ll never be hungry again

because the stars say: ‘Tsau! Tsau!’
and the bushmen say the stars curse the springbok’s eyes
the stars say: ‘Tsau!’ they say: ‘Tsau! Tsau!’
they curse the springbok’s eyes
I grew up listening to the stars
the stars say: ‘Tsau! Tsau!’

it’s always summer when you hear the stars saying Tsau