previous | next
 
 
 

voor mijn vader Frans Nicolaas de Rooij (1920-1996)
in leven kerkorganist en scheepsbouwkundig ingenieur
ik zal een grafschrift voor je maken dat iedereen van buiten kent

van binnen / ik ga de trap op / het is donker / boven is
de hemel van de kerk de oever van de zee het strand de eb
en in de glanzend natte vlakte ligt een water
een kom een bron een opwelling ik kniel en doop

mijn beide handen mijn verhit gezicht je brengt het zoete water boven
met kalmte en met kracht het vult mijn mond mijn taal
ik buig mij was mijn wangen maak de tranen nat
zout wast in zoet de eb stroomt langs mijn benen weg ik zink een beetje in het natte zand

de zee is achter me het schuim ligt naast mijn hoofd een kokkelschelp is open leeg is wit
al in het drinken weet ik dat de zee
de zee komt langzaam terug ze neemt de meters in ze zuigt en spuugt

het wrakhout uit het ligt al hoog het schuim ritselt aan mijn linker rechter hiel
ik drink nog maar de bron wordt brak je neemt het thema terug je zet
de fuga in / de trap op / het is donker
for my father Frans Nicolaas de Rooij (1920-1996)
in his lifetime church organist and naval architect
i will make you an epitaph that everyone will know by heart

within / i go on up / it is dark / and upstairs is
the heaven of the church the shore of the sea the beach the ebb
and in the splendid wet plain lies a water
a bowl a source an upsurge i kneel and baptize

both of my hands my flushed face you bring up the fresh water
with calm and with control it fills my mouth my speech
i bow i wash my brow i bathe the tears
salt washes in fresh the ebb flows down my legs i sink a little in the wet wet sand

the sea is behind me the spume lies at my head a cockle shell is open empty is white
even while drinking i know that the sea
the sea slowly returns she regains the metres she sucks and spews

out the flotsam it lies high the spume rustles at my left right heel
i am still drinking but the source becomes brackish you take up the theme you play
the fugue / up on the stairs / and it is dark